Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace k zápisu

Vloženo: 30.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 168x | Upraveno: 30.3.2020 Upravil: Junek
Na základě rozhodnutí MŠMT o způsobu organizace zápisů do 1.ročníku ve školním roce 2020/21 ruší ředitel školy vypsaný termín a způsob zápisu ze dne 17.2.2020 a nahrazuje jej následujícím rozhodnutím. Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 (viz příloha) zápis k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Studenec proběhne v období od 1. do 17. dubna 2020, a to bez přítomnosti dětí. Žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby si pozorně přečetli jednotlivé v přílohy v článku.

 
 

Informace MŠ Studenec

Vloženo: 27.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 209x | Upraveno: 27.3.2020 Upravil: Junek
Na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí upravujeme některá pravidla docházky dětí do MŠ Studenec. Rodiče zazvoní ne venkovním panelu na II.oddělení a vyčkají příchod učitelky, která provede zrakový zdravotní filtr a měření teploty. Rodiče nebudou do prostoru MŠ vstupovat. Dítě, které bude vykazovat jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. Děkujeme za pochopení. Vedení školy a pracovnice MŠ Studenec

 
 

Uzavření MŠ Zálesní Lhota

Vloženo: 26.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 155x | Upraveno: 26.3.2020 Upravil: Junek
Vzhledem k opatření Ministerstva zdravotnictví, stavebním úpravám v zahradě MŠ Zálesní Lhota a zajištěnému provozu v MŠ Studenec se provoz MŠ Zálesní Lhota od pondělí 30.března 2020 přerušuje (viz příloha) Rodiče zapsaných dětí mohou přihlásit své děti k docházce do MŠ Studenec do pátku 27.března do 16 hodin formou SMS na telefonní číslo 604754058. Stále platí, že předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, se mohou účastnit pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

 
 

Informace MŠMT

Vloženo: 23.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 244x | Zatím neupraveno
„Počítáme se scénářem, který počítá s návratem dětí do škol v druhé polovině května,“ uvedl ministr Robert Plaga. Dodal ale, že vše záleží na vývoji situace a doporučení hygieniků. Ministerstvo školství v tuto chvíli neplánuje zkrátit letní prázdniny. „Žádný z představených scénářů se zkrácením letních prázdnin nepočítá,“ řekl Robert Plaga na tiskové konferenci. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 
 

Domácí příprava a aktuální informace

Vloženo: 23.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 761x | Upraveno: 23.3.2020 Upravil: Junek
MŠMT dnes 23.března 2020 projedná další postup v současné situaci a o výsledku tohoto jednání Vás budeme neprodleně informovat. Všechny ostatní informace jsou zatím pouhými odhady a spekulacemi. Zároveň postupně vložíme do jednotlivých tříd zadání domácí přípravy na další týden. Rozhodně bychom nechtěli, aby rodiče v rámci domácí přípravy suplovali práci učitelů, i když zodpovědnost za vzdělávání nese samotný žák a přeneseně jeho rodiče. Na druhé straně bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a snahu pomoci svým dětem s domácí přípravou. Rodiče by však měli pouze dohlédnout na to, že se jejich dítě snaží vyřešit zadaný úkol a pokud si s ním neví rady, nechť se obrátí na vyučujícího, který daný úkol zadal. Pochopitelně v současné době bude vhodnější určitým způsobem redukovat objem učiva, a proto jako zásadní budou dostávat žáci na prvním stupni úkoly z českého jazyka a matematiky, ostatní poznatky z prvouky, vlastivědy, přírodovědy i cizího jazyka budou považovány za dobrovolné (pro zpestření pro všechny žáky prvního i druhého v příloze odkaz na portál Didakta). Na druhém stupni pokračuje komunikace jednotlivých vyučujících prostřednictvím elektronické žákovské knížky a náročnější domácí přípravu by již samostatně měli zvládnout žáci 8.ročníku a především žáci 9.ročníku se zaměřením na přijímací řízení. Dostupných testových úloh je k dispozici dostatek. Berte tuto situaci také jako příležitost, příležitost více komunikovat se svými dětmi, navštívit jejich svět a hledat další možnosti trávení nadbytku omezeného volného času. Určitě je ještě prostor na rouškovou rodinnou procházku do lesa, práci na zahrádce nebo přenesení probouzející se přírody do svého pokoje. Děti si mohou zasít či zasadit různé druhy zeleniny či květin a pozorovat nejen jak rostou, ale vnímat sílu života a jeho pozitivní energii. A to je možná důležitější než všechny domácí úkoly.

 
 

Home work (domácí příprava pro žáky)

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1803x | Upraveno: 16.3.2020 Upravil: Junek
1) Na základě jednání pedagogické rady dne 16.3.2020 byly stanoveny hlavní zásady domácí přípravy v době uzavření školy. Zadání domácí přípravy pro žáky prvního stupně bude na webových stránkách www.zsstudenec.cz v odkazu Třídy pod jednotlivými třídami. Za vzdělávací obsah a jeho formu odpovídají jednotliví třídní učitelé, případně učitelé jednotlivých předmětů. Jednotliví učitelé stanoví i způsob zpětné vazby získaných vědomostí. Zároveň budeme k jednotlivým třídám přidávat vhodné náměty z různých vzdělávacích zdrojů pro rozšíření či zpestření učiva. 2) Žáci druhého stupně obdrží zadání přípravy od jednotlivých vyučujících prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Možnost ověření znalosti z ČJ a M bude zajištěna prostřednictvím portálu www.sciodat.cz. Každý žák obdrží heslo, kterým se může přihlašovat do testovacího rozhraní. I na druhém stupni budou do odkazu jednotlivých tříd doplňovány vhodné náměty z různých vzdělávacích zdrojů pro rozšíření či zpestření učiva. Určitě lze využít i nabídku České televize a programu UčíTelka.

 
 

Karanténa a aktuální informace

Vloženo: 15.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 842x | Upraveno: 15.3.2020 Upravil: Junek
1) Na základě vyhlášeného omezeného pohybu osob s účinností od 16.března 2020 od 0.00 poskytujeme následující informace: Obě mateřské školy budou v provozu a budou zabezpečeny tak, aby počet dětí v jednotlivých třídách nebyl vyšší než 15. Znovu připomínáme, že provoz mateřských škol je určen pouze pro zaměstnané rodiče a učitelky budou provádět při příchodu dítěte zdravotní filtr. 2) Žádosti o ošetřovné bude škola vystavovat pro rodiče žáků školy i rodiče dětí mateřských škol (v případě jejich uzavření) výhradně prostřednictvím elektronické komunikace. Rodič požádá o ošetřovné na mailu info@zsstudenec.cz ze své mailové adresy a zpět mu bude odeslán potvrzený tiskopis, který předá svému zaměstnavateli. 3) Jednotliví pedagogové budou pro žáky připravovat zadání domácí přípravy a s její formou budou rodiče seznámeni po pedagogické radě, která proběhne v pondělí 16.března 2020. 4) Na základě žádosti žáků a rodičů si budou moci žáci školy vyzvednout učebnice, sešity a další pomůcky ze svých skříněk a lavic pouze v pondělí 16.března 2020 od 13.00 do 16.00 hodin a v úterý 17.března 2020 od 8.00 do 11.00 hodin. 5) Informace o provozu školní jídelny z 14.března 2020 zůstávají v platnosti.

 
 

Provoz školní jídelny ZŠ

Vloženo: 14.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 445x | Upraveno: 14.3.2020 Upravil: Junek
Na základě četných dotazů sdělujeme, že školní jídelna při ZŠ a MŠ Studenec zůstává v provozu, neboť poskytuje závodní stravování, vydává jídlo do jídlonosičů a zajišťuje stravování mateřské školy. Strávníky v rámci závodního firemního stravování žádáme o dodržování hygienických pravidel včetně využití dezinfekce před vchodem do školní jídelny. Dále stále platí nařízení ředitele ZŠ a MŠ Studenec dezinfikovat jídlonosiče po každém použití. O dalších případných změnách budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení...

 
 

Informace Mateřské školy

Vloženo: 13.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 438x | Zatím neupraveno
Obě mateřské školy budou od pondělí 16.března 2020 dále v provozu v souladu s přiloženými informacemi Odboru školství Libereckého kraje. Zdůrazňujeme nutnost zdravotního filtru při ranním nástupu do mateřské školy a zajištěni provozu mateřské školy pouze pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Zároveň Vás žádáme, abyste včas odhlásili své děti, abychom mohli případně upravit provoz mateřské školy a školní jídelny. Možno odhlašovat i pomocí SMS na telefonní číslo 604754058, a to i v průběhu víkendu. Děkujeme za pochopení.

 
 

Informace školní jídelny

Vloženo: 12.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 335x | Upraveno: 12.3.2020 Upravil: Junek
Jídelna školní jídelny zůstává vzhledem k zajišťování chodu mateřské školy v provozu. Cizí strávníci se budou stravovat obdobně jako při prázdninovém provozu. Znovu ještě upozorňujeme na uzavření vchodu ze školního dvora vzhledem k stavebním pracím na přístavbě školy. Žáci školy mohou od pondělí 16.3.2020 odebírat obědy do jídlonosičů nebo konzumovat ve školní jídelně za cenu pro cizí strávníky (55 Kč za 1 oběd). Přihlášky u vedoucího školní jídelny vždy nejpozději předchozí den, výjimečně v den odběru stravy do 6.30 hodin (telefon 733769280).

 
 
12 ... 7
Celkem: 67 článků

Sdělení rodičům

Vloženo: 12.6.2019 | Autor: Junek| Zobrazeno: 5551x | Upraveno: 12.6.2019 Upravil: Junek

Sdělení ročům září 2019 (Velikost: 225.52 kB)

Sdělení rodičům listopad 2019 (Velikost: 277.58 kB)

Sdělení rodičům prosinec 2019 (Velikost: 544.03 kB)

Sdělení rodičům leden 2020 (Velikost: 203.81 kB)

Sdělení rodičům únor 2020 (Velikost: 197.84 kB)