Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Mimořádné opatření MZ ze dne 17.9.2020

Vloženo: 17.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 580x | Upraveno: 17.9.2020 Upravil: Junek
Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 17.9.2020 se nařizuje žákům druhého stupně nošení roušek ve všech prostorách školních budov s výjimkou konzumace svačiny o velké přestávce ve své lavici a obědu ve školní jídelně. V případě příznivých podmínek budou jednotliví vyučující využívat k výuce venkovních prostor. Zároveň respektujeme doporučení o omezení hromadných akcí a rušíme pondělní výukový program (21.9.2020) manželů Špilarových Srí Lanka pro žáky 5. až 9.ročníku. Vedení školy konzultuje ojedinělé výskyty pozitivních osob v okolí a jejich kontaktů s Krajskou hygienickou stanicí a provoz školy může stále probíhat bez omezení. O vývoji situace a případných dalších opatřeních budeme průběžně informovat.

 
 

Běh olympijského dne

Vloženo: 16.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 427x | Upraveno: 16.9.2020 Upravil: Junek
Na paměť založení Mezinárodního olympijského výboru se studenecká škola zapojila do akce T-Mobile Olympijský den. Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

 
 

Mimořádné opatření MZ ze dne 9.9.2020

Vloženo: 9.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 555x | Zatím neupraveno
Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 9.9.2020 se zakazuje pohyb osob bez roušek ve společných prostorách školních budov. Z tohoto důvodu jsou žáci školy povinni používat roušky na chodbách školy. Nedodržení tohoto nařízení nebude považováno za kázeňský přestupek. Pro žáky, kteří nejsou schopni zajistit si roušky do doby uvedení uvedeného opatřeni v platnost (10.9.2020), budou při vstupu do školy připraveny náhradní roušky. Toto opatření se netýká dětí a zaměstnanců v mateřských školách (kromě rodičů a dalších osob).

 
 

Výběrové řízení na pozici školník

Vloženo: 7.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 301x | Upraveno: 7.9.2020 Upravil: Junek
Ředitel ZŠ a MŠ Studenec vypisuje výběrové řízení na pozici školník - správce areálu s nástupem od 1.ledna 2021. Podmínky výběrového řízení uvedeny v příloze.

 
 

Přivítání prvňáčků a zahájení školního roku

Vloženo: 7.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 314x | Upraveno: 7.9.2020 Upravil: Junek
Zahájení školního roku 2020/2021 proběhlo 1.září 2020 v amfiteátru ZŠ a MŠ Studenec za přítomnosti starosty Obce Studenec Mgr. Jiřího Ulvra a místostarosty Ing. Martina Mühlbacha. Do jednotlivých třídách bylo přivítáno 12 nových žáků a pedagogický sbor doplnila Mgr. Iva Vejrová, učitelka anglického a německého jazyka. Hlavní pozornost byla věnována především novým prvňáčkům (dále v článku).

 
 

Úvodní Sdělení rodičům

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 849x | Upraveno: 1.9.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče, bylo vydáno úvodní Sdělení rodičům, kde najdete nejdůležitější informace k organizaci výuky na začátku školního roku, ke školnímu stravování, školní družině a dalším podmínkám školní docházky vašich dětí včetně informace o upraveném školním řádu (povinná distanční výuka a její hodnocení).

 
 

Zahájení školní roku 2020/2021

Vloženo: 28.8.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 907x | Upraveno: 28.8.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče, milí žáci, seznamte se, prosím, s nejdůležitějšími informacemi k zahájení školního roku 2020/2021, Přejme si, abychom jej společně zvládli i ve složitějších podmínkách (epidemie COVID-19, přístavba školy).

 
 

Nový systém vstupu do MŠ Studenec

Vloženo: 21.8.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 673x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, s účinností od 1.září 2020 se mění systém vstupu rodičů a zákonných zástupců do Mateřské školy ve Studenci. V průběhu prázdnin byl nainstalován nový zabezpečovací systém a rodiče či zákonní zástupci každého dítěte obdrží 2 čipy proti složení vratné zálohy ve výši 100 Kč za 1 čip. Čipy budou připraveny k vyzvednutí od 25.srpna 2020 proti podpisu.

 
 

Sběr starého papíru

Vloženo: 18.8.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 515x | Zatím neupraveno
Na základě jednání s odběrateli opět obnovuje ZŠ a MŠ Studenec sběr tříděného starého papíru. Odevzdávejte odděleně noviny, tiskoviny, knihy bez tvrdých desek a kartonový papír. Odběrné místo zůstává stejné, podepsaný odevzdávaný papír bude započítáván do celoroční soutěže.

 
 

Příprava nového školního roku 2020/2021

Vloženo: 18.8.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 679x | Upraveno: 18.8.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče, milí žáci, čas se zastavit nedá a další prázdniny se chýlí ke svému konci. Během posledních prázdninových dní budou dokončeny veškeré plánované úpravy v budovách školy a zajištěny nezbytné podmínky pro trochu odlišný provoz školy. Vlastní nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý v 8 hodin v amfiteátru ZŠ a MŠ Studenec. Společně přivítáme prvňáčky, nad kterými převezmou patronát žáci 9.ročníku, a další nové nové žáky. V případě krajně nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku v jednotlivých třídách. Parkování na parkovišti u sokolovny bude organizováno pracovníky školy. S podrobnějšími informacemi o organizaci a průběhu výuky, o školním družině a školním stravováni budou rodiče i žáci postupně seznamováni v průběhu tohoto týdne na webových stránkách školy (www.zsstudenec.cz)

 
 
123 ...10
Celkem: 91 článků

Sdělení rodičům

Vloženo: 12.6.2019 | Autor: Junek| Zobrazeno: 12401x | Upraveno: 12.6.2019 Upravil: Junek

Sdělení rodičům září 2020 (Velikost: 222.17 kB)