Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Sběr léčivých bylin

Vloženo: 30.4.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 312x | Upraveno: 30.4.2020 Upravil: Junek
Na základě dotazů rodičů sdělujeme informace ke sběrovým aktivitám školy (více v článku).

 
 

Výsledky zápisu a předškolní vzdělávání v mateřských školách

Vloženo: 30.4.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 632x | Upraveno: 30.4.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče předškoláků, v příloze najdete rozhodnutí o přijetí žáků do 1.ročníku ZŠ a MŠ Studenec pro školní rok 2020/2021 a nabídku domácího předškolního vzdělávání.

 
 

Informace o zápisech do MŠ

Vloženo: 17.4.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 122x | Upraveno: 17.4.2020 Upravil: Junek
Vzhledem ke stávající situaci informujeme rodiče o způsobu zápisu do mateřských škol ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Prostudujte si podrobně jednotlivé dokumenty uložené jako přílohy v článku.

 
 

Předvelikonoční informace

Vloženo: 9.4.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 591x | Upraveno: 9.4.2020 Upravil: Junek
Na úvod přejeme dětem z mateřských škol ve Studenci a v Zálesní Lhotě, všem žákům naší školy a především všem rodičům klidné prožití velikonočních svátků s využitím příznivého počasí na procházky do přírody. Zároveň děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní přístup k distančnímu vzdělávání. Určitě nám tato forma pomůže oběma stranám osvojit si nové vědomosti a dovednosti, ale z jednotlivých reakcí cítíme, že nám vzájemná komunikace a setkávání ve škole začíná chybět. Stále platí informace MŠMT o předpokládaném otevření škol ve druhé polovině května, i když vznikla petice rodičů o uzavření škol až do konce letošního školního roku. Další informace v článku.......

 
 

Informace k zápisu

Vloženo: 30.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 772x | Upraveno: 30.3.2020 Upravil: Junek
Na základě rozhodnutí MŠMT o způsobu organizace zápisů do 1.ročníku ve školním roce 2020/21 ruší ředitel školy vypsaný termín a způsob zápisu ze dne 17.2.2020 a nahrazuje jej následujícím rozhodnutím. Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 (viz příloha) zápis k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Studenec proběhne v období od 1. do 17. dubna 2020, a to bez přítomnosti dětí. Žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby si pozorně přečetli jednotlivé v přílohy v článku.

 
 

Informace MŠ Studenec

Vloženo: 27.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 708x | Upraveno: 27.3.2020 Upravil: Junek
Na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí upravujeme některá pravidla docházky dětí do MŠ Studenec. Rodiče zazvoní ne venkovním panelu na II.oddělení a vyčkají příchod učitelky, která provede zrakový zdravotní filtr a měření teploty. Rodiče nebudou do prostoru MŠ vstupovat. Dítě, které bude vykazovat jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. Děkujeme za pochopení. Vedení školy a pracovnice MŠ Studenec

 
 

Uzavření MŠ Zálesní Lhota

Vloženo: 26.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 526x | Upraveno: 26.3.2020 Upravil: Junek
Vzhledem k opatření Ministerstva zdravotnictví, stavebním úpravám v zahradě MŠ Zálesní Lhota a zajištěnému provozu v MŠ Studenec se provoz MŠ Zálesní Lhota od pondělí 30.března 2020 přerušuje (viz příloha) Rodiče zapsaných dětí mohou přihlásit své děti k docházce do MŠ Studenec do pátku 27.března do 16 hodin formou SMS na telefonní číslo 604754058. Stále platí, že předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, se mohou účastnit pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

 
 

Informace MŠMT

Vloženo: 23.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 448x | Zatím neupraveno
„Počítáme se scénářem, který počítá s návratem dětí do škol v druhé polovině května,“ uvedl ministr Robert Plaga. Dodal ale, že vše záleží na vývoji situace a doporučení hygieniků. Ministerstvo školství v tuto chvíli neplánuje zkrátit letní prázdniny. „Žádný z představených scénářů se zkrácením letních prázdnin nepočítá,“ řekl Robert Plaga na tiskové konferenci. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

 
 

Domácí příprava a aktuální informace

Vloženo: 23.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1834x | Upraveno: 23.3.2020 Upravil: Junek
MŠMT dnes 23.března 2020 projedná další postup v současné situaci a o výsledku tohoto jednání Vás budeme neprodleně informovat. Všechny ostatní informace jsou zatím pouhými odhady a spekulacemi. Zároveň postupně vložíme do jednotlivých tříd zadání domácí přípravy na další týden. Rozhodně bychom nechtěli, aby rodiče v rámci domácí přípravy suplovali práci učitelů, i když zodpovědnost za vzdělávání nese samotný žák a přeneseně jeho rodiče. Na druhé straně bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a snahu pomoci svým dětem s domácí přípravou. Rodiče by však měli pouze dohlédnout na to, že se jejich dítě snaží vyřešit zadaný úkol a pokud si s ním neví rady, nechť se obrátí na vyučujícího, který daný úkol zadal. Pochopitelně v současné době bude vhodnější určitým způsobem redukovat objem učiva, a proto jako zásadní budou dostávat žáci na prvním stupni úkoly z českého jazyka a matematiky, ostatní poznatky z prvouky, vlastivědy, přírodovědy i cizího jazyka budou považovány za dobrovolné (pro zpestření pro všechny žáky prvního i druhého v příloze odkaz na portál Didakta). Na druhém stupni pokračuje komunikace jednotlivých vyučujících prostřednictvím elektronické žákovské knížky a náročnější domácí přípravu by již samostatně měli zvládnout žáci 8.ročníku a především žáci 9.ročníku se zaměřením na přijímací řízení. Dostupných testových úloh je k dispozici dostatek. Berte tuto situaci také jako příležitost, příležitost více komunikovat se svými dětmi, navštívit jejich svět a hledat další možnosti trávení nadbytku omezeného volného času. Určitě je ještě prostor na rouškovou rodinnou procházku do lesa, práci na zahrádce nebo přenesení probouzející se přírody do svého pokoje. Děti si mohou zasít či zasadit různé druhy zeleniny či květin a pozorovat nejen jak rostou, ale vnímat sílu života a jeho pozitivní energii. A to je možná důležitější než všechny domácí úkoly.

 
 

Home work (domácí příprava pro žáky)

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 3155x | Upraveno: 16.3.2020 Upravil: Junek
1) Na základě jednání pedagogické rady dne 16.3.2020 byly stanoveny hlavní zásady domácí přípravy v době uzavření školy. Zadání domácí přípravy pro žáky prvního stupně bude na webových stránkách www.zsstudenec.cz v odkazu Třídy pod jednotlivými třídami. Za vzdělávací obsah a jeho formu odpovídají jednotliví třídní učitelé, případně učitelé jednotlivých předmětů. Jednotliví učitelé stanoví i způsob zpětné vazby získaných vědomostí. Zároveň budeme k jednotlivým třídám přidávat vhodné náměty z různých vzdělávacích zdrojů pro rozšíření či zpestření učiva. 2) Žáci druhého stupně obdrží zadání přípravy od jednotlivých vyučujících prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Možnost ověření znalosti z ČJ a M bude zajištěna prostřednictvím portálu www.sciodat.cz. Každý žák obdrží heslo, kterým se může přihlašovat do testovacího rozhraní. I na druhém stupni budou do odkazu jednotlivých tříd doplňovány vhodné náměty z různých vzdělávacích zdrojů pro rozšíření či zpestření učiva. Určitě lze využít i nabídku České televize a programu UčíTelka.

 
 
123 ...9
Celkem: 81 článků

Sdělení rodičům

Vloženo: 12.6.2019 | Autor: Junek| Zobrazeno: 21542x | Upraveno: 12.6.2019 Upravil: Junek

Sdělení ročům září 2019 (Velikost: 225.52 kB)

Sdělení rodičům listopad 2019 (Velikost: 277.58 kB)

Sdělení rodičům prosinec 2019 (Velikost: 544.03 kB)

Sdělení rodičům leden 2020 (Velikost: 203.81 kB)

Sdělení rodičům únor 2020 (Velikost: 197.84 kB)