Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Dobrovolné vzdělávání pro žáky prvního stupně

Vloženo: 13.5.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 2043x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, v souladu s opatřením MŠMT umožňujeme od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků prvního stupně (1. až 5. ročníku) a pro řádně přihlášené žáky zahajujeme vzdělávací a související aktivity. Žádáme vás o pozorné prostudování informací v následujícím článku a dodržení jednotlivých povinností a termínů. Upřesňující informace budou zveřejněny po uzavření přihlášek a organizační pedagogické radě 20.května 2020 v odpoledních hodinách.

K nástupu Vašeho dítěte do školy je třeba:

1. Zákonný zástupce vyjádří svůj zájem o docházku do školy do 17.5. 2020 do 24.00 hodin vyplněným dotazníkem (viz příloha), který odešle na e-mailovou adresu klara.stefanova@zsstudenec.cz. Po tomto termínu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit. Rodiče žádáme o vyplnění dotazníku i v případě, že žák nabídku dobrovolných vzdělávacích aktivit nevyužije a dále bude vzděláván distanční formou. 

Dotazník Dobrovolné vzdělávání (Velikost: 11.75 kB)

2. Vyplnit a podepsat četné prohlášení (viz příloha) a odevzdat jej při prvním vstupu do školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 18.96 kB)

3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Další důležité informace:

  •          přihlášení žáci budou rozděleni do 15 členných skupin podle jednotlivých tříd (ve výjimečných případech může být třída rozdělena na dvě neměnné skupiny)
  •          ve třídě budou sedět samostatně v lavici
  •          vzdělávací aktivity budou probíhat ve čtyřhodinovém dopoledním bloku
  •          v provozu bude školní jídelna, do které budou chodit skupiny žáků jednotlivě
  •          vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, organizaci vstupu do školy budou zajišťovat pracovníci školy (škola bude otevřena od 7.15 hodin, pro žáky přihlášené do ranní družiny od 6.30 do 6.50 hodin)
  •          všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušku
  •          žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
  •          všechny prostory školy budou dle nařízení pravidelně dezinfikovány
  •          pracovníci školy jsou oprávnění provádět namátkový zdravotní filtr (měření teploty) a v případě pochybnosti umístit žáka do samostatné místnosti, vyzvat zákonné zástupce k vyzvednutí žáka a informovat příslušnou hygienickou stanici

 Ochrana zdraví ZŠ (pokyny MŠMT) (Velikost: 1.05 MB)