Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zahájení dobrovolného vzdělávání prvního stupně

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1084x | Upraveno: 21.5.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče a milí žáci, Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví, doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a provozní porady ZŠ a MŠ Studenec Vás informujeme o podmínkách dobrovolných vzdělávacích a zájmových aktivit, které budou v naší škole zahájeny v pondělí 25. května 2020.

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve všech třídách prvního stupně v dopoledních čtyřhodinových blocích se zahájením vzdělávání v 7.45. Tyto aktivity povedou jednotliví třídní učitelé s výjimkou výuky anglického jazyka v některých třídách.

 

Zájmové aktivity budou probíhat v jednotlivých skupinách ranní a odpolední školní družiny. Přihlášení žáci budou zařazeni do stálých skupin.

 

Příchod do školy bude probíhat na základě doporučení MŠMT pod pedagogickým dohledem. Žáci jednotlivých tříd se po převlečení v šatně přesunou do přidělených tříd, ve kterých zůstanou v průběhu dopoledních vzdělávacích aktivit, a odevzdají třídnímu učiteli čestné prohlášení (viz příloha). V úvodu společného vzdělávání budou žáci třídnímu učiteli podrobně seznámeni s dodržováním hygienických pravidel v rámci jejich celého pobytu ve škole. V příslušných prostorech školy je připraveno dostatek dezinfekčních prostředků.

 

Při příchodu do školy a pohybu ve společných prostorech budou žáci povinně používat roušky, ve třídě si je mohou na pokyn vyučující odložit. O přestávkách a při použití sociálního zařízení musí žáci roušku používat. Každý žák si přinese dvě vlastní roušky a sáček na použitou roušku.

 

Po skončení vzdělávání odcházejí přihlášení žáci společně se svým třídním učitelem ve stanoveném čas na oběd, ostatní žáci odcházejí samostatně do šatny a opouštějí školu. Po obědě zajistí třídní učitel přesun žáků do příslušné skupiny školní družiny.

 

Rodiče, kteří si budou vyzvedávat žáka ze školní družiny, oznámí svůj příchod pro žáka vychovatelce telefonicky (604474057). Od úterý 26. května 2020 po rozdělení do jednotlivých skupin školní družiny obdrží příslušné telefonní číslo na vyzvedávání ze školní družiny.

 

Připomínáme rodičům, že některé vzdělávací a zájmové aktivity mohou probíhat ve venkovních prostorech školního areálu. Z hygienických důvodů nebude zajišťován pitný režim během dne, žáci si mohou přinést vlastní nápoje, případně si je zakoupit ve školním bufetu.   

 

Rodiče si na základě telefonické dohody s třídním učitelem mohou vyzvednout osobní věcí žáků nebo se případně sejít s příslušným pedagogem.

 

Žáci, kteří platí obědy v hotovosti, obdrží od svých třídních učitelů obálky k úhradě obědů za únor a březen 2020. Rodiče žáků, kteří se nepřihlásili k dobrovolnému vzdělávání, budou vyzváni k úhradě telefonicky. Úhrada již proběhlých kroužků za 2. pololetí nebude v letošním školním roce požadována.

Čestné prohlášení (Velikost: 18.96 kB)