Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Organizace závěru školního roku a vysvědčení

Vloženo: 12.6.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1182x | Upraveno: 12.6.2020 Upravil: Junek
Vážení rodiče a milí žáci, blíží se závěr tohoto trochu jiného školního roku a chtěli bychom Vás informovat o tom, jakým způsobem budou organizovány poslední dny letošního školního roku včetně předání závěrečného vysvědčení..

15. až 19. června 2020

 

Na prvním stupni bude dále probíhat dobrovolné vzdělávání žáků pod vedením třídních učitelů ve stejném rozsahu jako v předchozím týdnu.

 

Setkání žáků 6. až 8.ročníku bude zaměřeno především na třídnické práce a po jejich splnění na pohybové aktivity v přírodě. Termíny jsou shodné s předchozím týdnem (6.ročník pondělí 15.června, 7.ročník úterý 16.června, 8.ročník středa 17.června). Zájemci o školní oběd z těchto tříd si musi oběd přihlásit individuálně.

 

22. až 26. června 2020

 

Na stole pro stolní tenis v suterénu školy budou v tomto týdnu umístěny ztráty a nálezy (oblečení, obuv, klíče apod…)

 

Na pondělí 22. června je připraveno společné fotografování, kterého se zúčastní všechny ročníky prvního stupně ( mohou i žáci, kteří se vzdělávají distančně) a ročníky druhého stupně dle pokynů jednotlivých třídních učitelů. Žáci a rodiče budou v příštím týdnu seznámeni s podrobným rozpisem fotografování jednotlivých tříd. Během pondělí 22. června žáci 2. až 5. ročníku  odevzdají třídním učitelům učebnice (žáci 6. až 8. ročníku budou odevzdávat učebnice v průběhu září 2020).

 

V úterý 23. června a ve čtvrtek 25. června si žáci prvního stupně společně se svými třídnímu učiteli zhodnotí uplynulý školní rok a budou se věnovat třídnickým pracem, úklidu třídy a šaten a případným pohybovým aktivitám.

 

Ve středu 24. června proběhne sportovní den pro žáky prvního stupně a zároveň budou vyhlášeni nejlepší sportovci a nejaktivnější žáci školy. Ocenění žáci a sportovci z druhého stupně budou k převzetí ocenění pozvání individuálně.

 

V pátek 26. června si převezmou žáci v jednotlivých třídách vysvědčení od třídních učitelů a proběhne rozloučení se žáky 9. ročníků.

 

Informace ke klasifikaci žáků

 

Žáci ZŠ a MŠ Studenec obdrží závěrečné vysvědčení a budou klasifikováni známkami. Klasifikace bude vycházet z dosažených výsledků žáků při osobní přítomnosti ve škole do 6. března, z přístupu k dálkovému vzdělávání a účasti v dobrovolném vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáka po uzavření školy budou mít především podpůrný význam při závěrečné klasifikaci. Tyto zásady nejsou v rozporu s tím (jak se někteří žáci mylně domnívají), že nemůže být prospěch žáka zhoršen, pokud se v žádném případě do vzdělávacích aktivit po uzavření škol  vůbec nezapojil a nebránily mu v tom technické či sociální podmínky. Pochopitelně zákonní zástupci mají právo v případě nesouhlasu s klasifikací požádat ředitele školy do 3 dnů od převzetí vysvědčení o komisionální přezkoušení.

Metodika hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020 (Velikost: 342.89 kB)