Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Krizové opatření vlády

Vloženo: 8.10.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1265x | Upraveno: 8.10.2020 Upravil: Junek
Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 8.10.2020 upřesňujeme zajištění vyhlášených omezení v rámci Základní a Mateřské školy Studenec. Prostudujte si podrobně jednotlivá doporučení a omezení v následujícím článku. Informace budeme průběžně aktualizovat.

1)      Provoz obou mateřských škol zůstává nezměněn v plném rozsahu s výjimkou zájmových kroužků, které budou pozastaveny minimálně do konce října 2020.

 

2)      V běžném provozu bude pokračovat i první stupeň základní školy včetně výuky tělesné výchovy ‚ omezen je pouze zpěv o hudební výchově. Obdobně jako v mateřských školách budou minimálně do konce října 2020 pozastaveny zájmové kroužky, přerušena je i výuka plavání. Povinnost nosit roušky platí pro společné prostory školy. V běžném provozu bude i školní družina.

 

3)       Od 12.10.2020 do 23.10.2020 bude omezen provoz druhého stupně. Vzhledem k rozdělení výuky v jednotlivých ročnících na tři skupiny se v týdnu od 12.10.2020 do 16.10.2020  zúčastní prezenční (denní) výuky žáci 6. až 7.ročníků, žáci 8. a 9.ročníků budou absolvovat povinnou distanční výuku v rámci svého rozvrhu. V následujícím týdnu od 19.10.2020 do 23.10.2020 si žáci způsob výuky vymění.

Organizace výuky od 12.10.2020 do 23.10.2020 (Velikost: 206.69 kB)  

 

Ve dnech 12.10.2020 až 23.10.2020 se ruší výuka výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností v rámci odpoledního vyučování všech tříd. Pokud jsou tyto předměty součásti dopoledního vyučování, zůstáva jejich výuka v pravidelném rozvrhu v upravené podobě (dle pokynů jednotlivých vyučujících).

 

4)      V pátek 9.10.2020 proběhne ve všech ročnících třídnická hodina. Jednotliví třídní učitelé prověří podmínky distanční výuky jednotlivých žáků a v případě, že žák nedisponuje žádnými prostředky pro distanční výuku, mohou rodiče a zákonní zástupci požádat o zapůjčení tabletu (mailem na info@zsstudenec.cz).

 

5)       Školní jídelna bude v běžném provozu, žáci, kteří budou absolvovat distanční výuku, budou mít obědy automaticky odhlášeny. V případě zájmu o odběr obědů se přihlásí na celý týden své distanční výuky za běžnou cenu a oběd si odeberou ve školní jídelně od 12.00 do 12.15 hodin (možno využít i jídlonosiče). 

 

6)       U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

 

7)      Podzimní prázdniny proběhnou od 26.10.2020 do 30.10.2020.

 

8)      Žáci VI.A třídy absolvují v pátek 16.září 2020 plánovaný adaptační kurs v plném rozsahu. Žáci VI.B absolvují další setkání v rámci adaptačního kursu v pondělí 19.října 2020 (žáci VI.B mít na tento den oběd přihlášen). 

 

9)      Od pondělí 12.října 2020 se ruší pravidelná výuka plavání pro mateřské školy a žáky prvního stupně.