Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace k provozu mateřské školy od 12.dubna 2021 (aktualizace k 7.4.2021)

Vloženo: 7.4.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 511x | Upraveno: 7.4.2021 Upravil: Junek
Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (odstavec 5) je umožněna osobní přítomnost dětí, které plní předškolní vzdělávání. Podrobné informace přikládáme v následujícím článku, který budeme postupně aktualizovat (vždy s uvedením data aktualizace v nadpisu).

Od 12.4.2021 bude zahájen provoz Mateřské školy Studenec i Mateřské školy Zálesní Lhota.

 

Všeobecné informace:

 

K povinnému předškolnímu vzdělávání budou od 12.4.2021 automaticky přihlášeni všichni zapsaní předškoláci v obou školkách. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude moci dítě k povinnému vzdělávání v pondělí 12. dubna 2021 nastoupit, jsou povinni jej zákonní zástupci omluvit nejpozději do pátku 9. dubna 2021 do 12.00 (MŠ Studenec telefonní číslo 604 754 058, MŠ Zálesní Lhota telefonní číslo 739 071 242).

 

Na stejná telefonní čísla naopak přihlásí do pátku 9. dubna 2021 do 12.00 své dítě rodiče v rámci Integrovaného záchranného systému (zdravotníci, policisté, hasiči, vojáci, pedagogové).  Pro ostatní mladší děti budou obě školky nadále uzavřeny.  

 

Osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání je z rozhodnutí MŠMT podmíněna pravidelným testováním. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za dohledu pedagogických pracovníků a povolené přítomnosti a pomoci rodičů (podrobné pokyny budou zveřejněny ihned po obdržení objednaných testů). Žádáme rodiče, aby vyčkali na výsledek testu svého dítěte (přibližně 15 minut). V případě pozitivního testu jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. 

 

Testování nemusí absolvovat děti se lhůtou 90 dní od pozitivního RT-PCR testu a tuto skutečnost (potvrzení pediatra nebo testovacího centra) prokazatelně doloží (pozitivně testované děti MŠ Zálesní Lhota ze společného testování ze dne 4.2.2021 nemusí být do 10.5.2021 testovány a rodiče nemusí tuto skutečnost prokazovat).    

 

Rodiče a zákonní zástupci musí ve všech prostorách používat respirátory FFP2, děti až do potvrzení negativního testu musí používat roušku.  

 

 

Dětem, které se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale dítě bude moci využívat výukové materiály na stránkách www.zsstudenec.cz.   

 

 

Informace pro rodiče dětí MŠ Studenec

 

Na základě přijatých omluvenek budou děti rozděleny do dvou stálých skupin. Testování dětí bude probíhat od 6.30 do 8.00 hodin v samostatně vyčleněné třídě dle pokynů učitelek a dalšího personálu. Žádáme o důsledné dodržení tohoto časového intervalu.    

 

Informace pro rodiče dětí MŠ Zálesní Lhota

 

Testování dětí bude probíhat od 6.30 do 8.00 hodin ve společenské místnosti v budově MŠ Zálesní Lhota dle pokynů učitelek a dalšího personálu. Žádáme o důsledné dodržení tohoto časového intervalu.