Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace k provozu základní školy od 12.dubna 2021 (aktualizace k 10.4.2021)

Vloženo: 8.4.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 428x | Upraveno: 8.4.2021 Upravil: Junek
Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (odstavec 4e) je umožněna osobní přítomnost poloviny žáků prvního stupně. Podrobné informace přikládáme v následujícím článku, který budeme postupně aktualizovat (vždy s uvedením data aktualizace v nadpisu).

Všeobecné informace:

 

V první fázi návratu do škol se vrací žáci prvního stupně rotačním způsobem, po týdnech se střídají určené třídy (přehledně v příloze Organizace výuky).

 

Žáci prvního a druhého ročníku budou mít pravidelnou prezenční výuku každý týden, žáci třetího až pátého ročníku budou mít rotační výuku (bez odpoledního vyučování):

 

Liché týdny               III.A,  IV.A.  IV.B

Sudé týdny               III.B   V.A    V.B      

 

Pro informaci uvádíme, že týden od 12.dubna 2021 je dle kalendáře 15.týden (lichý).

 

Organizace prezenční výuky prvního stupně (Velikost: 283.78 kB)

 

Osobní přítomnost žáků v prezenční výuce je z rozhodnutí MŠMT podmíněna pravidelným testováním. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem neinvazivními testy LEPU za dohledu pedagogických pracovníků a případně za povolené přítomnosti a pomoci rodičů (viz pokyny k testování v příloze). Testování nemusí absolvovat děti se lhůtou 90 dní od pozitivního RT-PCR testu a tuto skutečnost prokazatelně doloží (potvrzení pediatra nebo testovacího centra).  

 

Pro jednotlivé ročníky byly určeny samostatné testovací třídy, ve kterých se žáci příslušného ročníku shromáždí nejpozději do 7.40 dle pokynů třídních učitelů a dalších pracovníků školy. Po absolvování a vyhodnocení testu přejdou negativně testovaní žáci se svou třídní učitelkou do své kmenové třídy. Pozitivně testovaný žák bude umístěn v izolační místnosti, rodiče budou vyzváni k jeho vyzvednutí. Obdrží potvrzení školy o pozitivním testu a jsou povinni informovat o této skutečnosti svého dětského lékaře (po negativním RT-PCR testu se žák může ihned vrátit do výuky). 

 

Při pozitivním testu žáka v rámci pondělního testování pokračují ostatní žáci v prezenční výuce, při pozitivním testu žáka v rámci čtvrtečního testování se přerušuje prezenční výuka a  čeká se na RT-PCR test pozitivního žáka. Při negativním testu pokračují všichni žáci v prezenční výuce, v případě pozitivního testu je celé třídě nařízena karanténa.

 

Pokud není žák přítomen ve škole v testovací den, je povinen se otestovat v den následného příchodu do školy.

 

Testování je dobrovolné a je podmíněno souhlasem zákonného zástupce (za souhlas je považován příchod žáka k testování). Žákovi, který se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti on-line způsob distančního vzdělávání, ale žák obdrží zadání probíraného učiva písemnou formou na příslušnou mailovou adresu. 

 

Pokud žák či jeho zákonný zástupce předloží potvrzení o negativním testu z odběrového místa (ne starší 48 hodin), nemusí být žák ve škole testován. 

 

Rodiče si mohou přinést do školy jiný test, který je na seznamu schválených testů, a provést test ve třídě společně s ostatními dětmi. Škola je povinna typ testu zapsat a test brát jako dar rodičů škole.

 

Rodiče a zákonní zástupci musí ve všech prostorách používat respirátory FFP2, žáci musí používat chirurgickou roušku (v omezeném počtu budou k dispozici pro žáky ve škole). 

 

Bezpečné_testování (Velikost: 989 kB)

 

Diagram testování (Velikost: 225.26 kB)

 

 

Školní stravování

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování a kteří zahájí v pondělí prezenční výuku, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud se nechtějí stravovat, odhlásí se nejpozději do neděle 11.dubna do 18 hodin formou SMS na telefonním čísle  733769280. V provozu budou i školní svačiny v základním sortimentu. 

 

Žáci, kteří jsou v režimu distanční výuky, mají nárok na školní obědy v režijní ceně s možnosti vyzvednout si je do jídlonosičů. Výdej obědů pro tyto žáky bude probíhat od 12.15 do 12.30 ve školní jídelně. Žák, který odmítne testování, má nárok na režijní oběd pouze první den. 

 

Školní družina

Zájemci o odpolední školní družinu se přihlásí nejpozději do neděle 11.dubna 2021 do 18.hodin mailem na druzina@zsstudenec.cz. Žádáme rodiče, aby zvážili využití školní družiny pouze v nejnutnějším případě. 

 

Dopravní obslužnost

S návratem do škol jsou obnoveny školní spoje a žáci budou moci využít ranní družinu.

 

Individuální konzultace pro žáky 9.ročníku:

 

Vyučující českého jazyka a matematiky v 9.ročníku nabízejí možnost individuálních konzultací k přijímacím zkouškám. Žáci se k individuálním konzultacím přihlásí prostřednictvím elektronické žákovské knížky do pondělí 12.dubna 2021 do 12 hodin (svému vyučujícímu příslušného předmětu). 

 

Termíny:   Matematika (Mgr.Faistaverová) - úterý 3. až 5.vyučovací hodina

                Český jazyk IX.A (Mgr.Chrástová) - úterý 5. až 6.hodina

                Český jazyk IX.B (Mgr. Macháčová) - úterý 3. až 5.vyučovací hodina

 

Veškeré podrobné informace lze najít na následujícím odkazu:

 

www.testovani.edu.cz