Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Vloženo: 12.5.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 549x | Upraveno: 12.5.2021 Upravil: Junek
Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 17.května 2021 se obnovuje provoz Základní školy a Mateřské školy Studenec v běžném rozsahu. O podmínkách provozu školy od pondělí 17.května 2021 Vás informujeme v následujícím článku a případné změny budeme v tomto článku průběžně aktualizovat.

Výuka všech tříd bude probíhat dle původního rozvrhu v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování. Výuka tělesné výchovy bude zajišťována pouze ve venkovních prostorech, k drobným úpravám dojde v rámci výuky hudební výchovy. Zájmové kroužky nebudou do konce tohoto školního roku obnoveny.

 

Testování bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí před zahájením vyučování (v případě nepřítomnosti žáka v pondělí první den po příchodu do školy). Vyzýváme proto žáky, aby se v den dostavení dostavili do školy již v 7.25 hodin. Testování je dobrovolné a je podmíněno souhlasem zákonného zástupce (za souhlas je považován příchod žáka k testování). Žákovi, který se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti on-line způsob distančního vzdělávání, ale žák obdrží zadání probíraného učiva písemnou formou na příslušnou mailovou adresu. 

 

Pokud žák či jeho zákonný zástupce předloží potvrzení o negativním testu z odběrového místa (ne starší 48 hodin), nemusí být žák ve škole testován. 

 

Rodiče si mohou přinést do školy jiný test, který je na seznamu schválených testů, a provést test ve třídě společně s ostatními dětmi. Škola je povinna typ testu zapsat a test brát jako dar rodičů škole.

 

Rodiče a zákonní zástupci musí ve všech prostorách používat respirátory FFP2, žáci musí používat chirurgickou roušku (v omezeném počtu budou k dispozici pro žáky ve škole). 

 

Školní stravování

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud se nechtějí stravovat, odhlásí se nejpozději do neděle 16.května do 18 hodin formou SMS na telefonním čísle  733769280. V provozu budou i školní svačiny v základním sortimentu. 

 

 

Školní družina

Školní družina bude probíhat v plném rozsahu bez povinnosti zachovávat homogenní skupiny. Případné nové zájemce mohou rodiče přihlásit do neděle 16.května 2021 mailem na adresu druzina@zsstudenec.cz.