Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zahájení školního roku 2021/2022 aktualizace 30.9.2021

Vloženo: 27.8.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 829x | Upraveno: 27.8.2021 Upravil: Junek
Milí žáci, vážení rodiče, Doplňujeme úvodní informace k slavnostnímu zahájení nového školního roku 2021/2022, které proběhne 1. září 2021 od 8.00 před amfiteátrem. Podrobnější informace najdete v následujícím článku.

Slavnostní přivítání nového školního roku 2021/2022 bude zahájeno v 8.00 hodin v amfiteátru za školou. Žáci se shromáždí nejpozději do 7.55 před amfiteátrem u svých třídních učitelek. V rámci programu proběhne slavnostní přivítání prvňáčků a nových žáků školy. Žáci druhého až devátého ročníku obdrží od svých třídních učitelů základní informace (přihlášení obědů na další den) v prostoru před amfiteátrem a do budovy školy tento den nebudou vůbec vstupovat.

 

Prvňáčci se svými rodiči budou vyfotografování v amfiteátru a poté přejdou kolem mateřské školy a Orlovny hlavním vchodem do školy. Rodiče doprovodí své dětí k příslušné třídě (vzhledem k platným opatřením nebudou vstupovat do třídy společně se všemi žáky). Poté rodiče odejdou do školní jídelny, kde budou vyplňovat s pracovníky školy potřebné formuláře (školní jídelna, školní družina apod.).  Prvňáčci se budou ve svých třídách seznamovat se svými spolužáky a třídními učitelkami.  Po vyřízení všech náležitosti ve školní jídelně počkají rodiče na své dítě před příslušnou třídou.

 

Pro dojíždějící žáky bude zabezpečen od 6.30 školní klub.

 

 

Od 2.září 2021 budou ranní družina a ranní klub v běžném provozu od 6.30 hodin, odpolední družina bude v běžném provozu v jednotlivých odděleních.  Vzhledem k tomu, že žáci obdrží přihlášky do školní družiny až 2.září 2021, žádáme rodiče, aby své děti na čtvrtek 2.září 2021 a pátek 3.září 2021 do školní družiny přihlásili na mail druzina@zsstudenec.cz  

 

 

Všichni žáci, kteří byli v loňském roce přihlášeni k pravidelnému školnímu stravování, mají automaticky přihlášen oběd na 2.září 2021. Jakékoliv změny (odhlášení, příhlášení) je třeba nahlásit formou SMS na telefonní číslo 733769280 do 1.září 2021 do 18.00 hodin.   

 

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování, které budou pověření pracovníci školy dle povětrnostních podmínek regulovat (v případě příznivého počasí parkování na louce okolo kurtů). Vzhledem k pokládání živičného povrchu u přístavby je jediný možný přístup od sokolovny kolem mateřské školy.

 

Běžný provoz školy bude zahájen od 2. září 2021 za dodržování aktuálních epidemiologicko-hygienických opatření. Ve společných prostorech jsou žáci povinni používat chirurgickou roušku nebo respirátor. První testování prvňáčků i žáků druhého až devátého ročníku proběhne ve čtvrtek 2. září 2021 před zahájením třídnických hodin. V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolace a rodiče jsou povinni si ho na vyzvání vyzvednout. Rodiče tohoto žáka jsou povinni obvyklým způsobem informovat svého pediatra a vyplnit s ním elektronickou žádanku o RT-PCR test.  

 

Testování nemusí absolvovat žáci po druhém očkování a s prodělaným onemocněním COVID-19 (lhůta 180 dní). Doporučujeme rodičům tuto informaci sdělit škole mailem na info@zsstudenec.cz.  Rodiče by měli informovat školu o termínu návratu z rizikových zemí a dodržet nařízené karantény a testování. 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.