Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Provozní (ředitelské) volno a otevření přístavby

Vloženo: 17.9.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 380x | Upraveno: 17.9.2021 Upravil: Junek
Vážení rodiče, milí žáci v následujícím článku vás informujeme o závěrečných pracích na dokončení přístavby ZŠ a MŠ Studenec a souvisejících organizačních změnách a termínech. O případných změnách budeme včas informovat.

Ve čtvrtek 16.září 2021 bylo zahájeno kolaudační řízení závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby za účasti dotčených orgánů státní správy. Pro odstranění běžných vad a nedodělků a dokončení veškerých prací včetně terénních úprav a úklidu zařízení staveniště byl stanoven termín do 15.října 2021.

 

Ke kompletnímu připojení nové budovy (především datové sítě, požárně bezpečnostní systém všech budov, jednotný čas) dojde v pondělí 27.září 2021, kdy bude vyhlášeno provozní  volno (žáci zůstávají doma a mají automaticky odhlášeno školní stravování) včetně přerušení provozu školní jídelny (v běžném provozu bude pouze obě mateřské školy).   

 

Výuka v přístavbě bude zahájena až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a slavnostní otevření s "dnem otevřených dveří" proběhne v sobotu 23.října 2021 od 14 hodin (změna termínu oproti zářijovému Sdělení rodičům).