Kotva
Virtuální prohlídka

MŠMT

Mapa webu

Provozní (ředitelské) volno a otevření přístavby

Vloženo: 17.9.2021 | Autor: Junek | Zobrazeno: 835x | Upraveno: 17.9.2021 | Upravil: Junek
Vážení rodiče, milí žáci v následujícím článku vás informujeme o závěrečných pracích na dokončení přístavby ZŠ a MŠ Studenec a souvisejících organizačních změnách a termínech. O případných změnách budeme včas informovat.

Ve čtvrtek 16.září 2021 bylo zahájeno kolaudační řízení závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby za účasti dotčených orgánů státní správy. Pro odstranění běžných vad a nedodělků a dokončení veškerých prací včetně terénních úprav a úklidu zařízení staveniště byl stanoven termín do 15.října 2021.

 

Ke kompletnímu připojení nové budovy (především datové sítě, požárně bezpečnostní systém všech budov, jednotný čas) dojde v pondělí 27.září 2021, kdy bude vyhlášeno provozní  volno (žáci zůstávají doma a mají automaticky odhlášeno školní stravování) včetně přerušení provozu školní jídelny (v běžném provozu bude pouze obě mateřské školy).   

 

Výuka v přístavbě bude zahájena až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a slavnostní otevření s "dnem otevřených dveří" proběhne v sobotu 23.října 2021 od 14 hodin (změna termínu oproti zářijovému Sdělení rodičům).

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.