Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace o plnění povinné školní docházky od 2.11.2020

Vloženo: 31.10.2020 | Autor: Junek| Zobrazeno: 1173x | Upraveno: 31.10.2020 Upravil: Junek
Na základě prodloužení nouzového stavu a pokračujícímu uzavření škol do 20.11.2020 Vás informujeme v následujícím článku o dalším průběhu plnění povinné školní docházky.

Během distanční výuky budou jednotliví učitelé a vedení školy komunikovat s rodiči druhého stupně prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Učitelé žáků prvního stupně budou s rodiči komunikovat prostřednictvím mailové adresy, webových stránek školy, on-line komunikačními kanály a ve specifických případech telefonicky.  

Ve výjimečných případech mohou učitelé prvního stupně využít možnost individuální konzultace za dodržení všech stanovených hygienických pravidel.

 

Distanční on-line výuka bude v rámci školy řešena prostřednictvím Microsoft Teams. Informace a přístupové údaje obdrží žáci prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Tento způsob výuky bude probíhat především na druhém stupni, na prvním stupni bude kombinován se stávajícími formami výuky prostřednictvím webových stránek školy.

 

 Pokud některý z žáků nebude mít možnost pracovat s výukovými materiály on-line, budou pro něj vyučujícím připraveny vytištěné materiály na základě telefonické konzultace s rodiči v zádveří školy. Stále platí možnost zapůjčení tabletu a v prokazatelných případech i SIM karty s neomezenými daty (ZŠ se zapojila do výzvy 20 ks SIM od T-Mobile CZ). Žádost  podá zákonný zástupce mailem na info@zsstudenec.cz  a osobně si tablet či SIM katu vyzvedne.

 

Dle novely školského zákona účinné od 1. září 2020 je distanční výuka povinnáZákonný zástupce omlouvá neúčast svého dítěte (neodevzdání zadané úlohy, neúčast na on-line schůzce) na distančním vzdělávání včetně uvedení důvodu   v souladu se školním řádem (nemoc a další závažné důvody),  a to třídnímu učiteli prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Třídní učitel předá tuto informaci dalším vyučujícím.

 

Hodnocení výuky distančním způsobem bude zaměřeno na  poskytování kvalitní zpětné vazby a podporu motivace žáků k podílu na vlastním vzdělávání (formativní hodnocení). Po uzavření určitých celků učiva bude prováděno sumativní hodnocení výsledků žáka (známkou) při osvojování učiva tohoto celku. Žák, který soustavně neplní zadané úkoly v distanční výuce, může být hodnocen nedostatečným stupněm klasifikace.

 

Informace MŠMT 30.10.2020 (Velikost: 186.77 kB)