Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Rozvrhy
MŠMT

 
 
Mapa webu
A
A
A

Hodnocení žáků v prvním pololetí 2020/21

Vloženo: 12.1.2021 | Autor: Junek| Zobrazeno: 398x | Upraveno: 12.1.2021 Upravil: Junek
V následujícím článku přikládáme v souladu s doporučením MŠMT ke klasifikaci v prvním pololetí školního roku 2020/21 a Školním řádem ZŠ a MŠ Studenec upravená pravidla hodnocení.

Hodnocení žáků v prvním pololetí školního roku 2020/2021

 

V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v prvním pololetí aktuálního školního roku vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Toto doporučení se promítne do pololetního hodnocení v rámci ZŠ a MŠ Studenec následujícím způsobem:

 

Žáci budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Školním řádu ZŠ a MŠ Studenec.

Vzhledem ke stávajícímu  průběhu prvního pololetí jednotliví učitelé přizpůsobí klasifikaci vzhledem ke specifickým podmínkám distanční výuky a zohlední především účast a aktivitu při distanční výuce,  osvojení nových dovedností vzájemné komunikace a plnění jednotlivých zadaných úkolů.

 

Pololetní klasifikace bude ovšem zásadně a především ovlivněna omezenými možnostmi získávání běžných klasifikačních výstupů (testování, písemné zkoušení, ústní zkoušení, vypracování dalších zadaných úkolů apod.), nebude tak mít stejnou výpovědní hodnotu jako klasifikace v běžném pololetí. Klasifikace bude vedle běžných podkladů zahrnovat i ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání v rámci distanční výuky a tato skutečnost bude využita při klasifikaci známkou ve prospěch žáka.  Zároveň očekáváme, že o to zodpovědněji žáci  přistoupí k návratu do běžné výuky po znovuotevření prezenční výuky ve školách.

 

Nelze-li žáka hodnotit pro nedostatek podkladů pro klasifikaci, bude postupováno  běžným způsobem dle odstavce 20 zásad klasifikace Školního řádu ZŠ a  MŠ Studenec (odložení klasifikace nebo nehodnocení předmětu). V předmětech, ve kterých  nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnit významnou část vzdělávacího obsahu (zejména výchovy), se učitelé zaměří na tu část výstupů, které bylo možné uskutečnit, a klasifikaci provedou na základě těchto výstupů.

 

Vzhledem k tomu, že omezení osobní přítomnosti žáků ve škole může trvat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. leden 2021), bude žákům Výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že 28. ledna 2021 nebude žákům účast ve škole umožněna, bude zpřístupněn během tohoto dne obsah výpisu z vysvědčení žákům druhého stupně i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Škola online formou uzávěrky hodnocení. Žáci prvního stupně obdrží informaci o klasifikaci formou zprávy od třídních učitelů na mailové adresy rodičů a zákonných zástupců.